Alexander Schubert - Silent Post
.


Source Piece A:

Score

A.1 by Carola Schaal and Sonja Lena Schmid:

Score

A.14 by Carola Schaal:


A.5 by Dong Zhou:


A.6 by Oli Wendland & Aalemarie:


A.12 by FS Blumm:


A.2.1 by Pedro González Fernández:
Score

A.2 by Jonathan Shapiro:
Score

A.3 by Leopold Hurt:
.


A.4 by Evy Schubert:


A.10 by Alexander Schubert:


A.13 by Lena Biresch:


A.8 by Donny Karsadi:


A.2.1 by Pedro González Fernández:
Score